Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Maatregelen Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam tegen verspreiding coronavirus

Gilde Rotterdam spant zich in om verdere verspreiding van het Covid-19/Coronavirus door en onder vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van Gilde Rotterdam zo veel mogelijk te voorkomen.

Gilde Rotterdam verwacht van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten dat zij de bekende door de overheid en RIVM afgekondigde maatregelen strikt in acht nemen.

Aan deelnemers wordt in verband met een mogelijk bron- en contactonderzoek gevraagd contactgegevens te verstrekken.

Voor het overige geldt dat bezoek op kantoor alleen op afspraak mogelijk is, dat steeds 1,5 meter afstand dient te worden gehouden en alle regels ter voorkoming van verspreiding van het Corona/Covid-19 virus in acht genomen moeten worden.

Gezien de door de overheid aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur in aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen tot het volgende besloten. Dit laat onverlet de door de overheid afgekondigde maatregelen en adviezen.

Kantoor

Om te voldoen aan de oproep om zo veel als mogelijk thuis te werken maar ook om als organisatie enigszins bereikbaar te zijn, is het kantoor van Gilde Rotterdam telefonisch bereikbaar op maandag en vrijdag van 9.30 - 12.30 uur. Verder kan voor contact gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Taalhulp en Kennisoverdracht

Er worden tot 15 november geen nieuwe afspraken gemaakt voor intakegesprekken met nieuwe rondleiders, nieuwe taalvrijwilligers en aanvragers voor Taalhulp Nederlands.
Er vindt tot nader bericht geen bemiddeling plaats voor Kennisoverdracht.

Rondleidingen

Er vinden rondleidingen plaats, maar met kleinere groepen. Omdat een rondleiding onder de Noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt aangemerkt als een gezelschap en de rondleiding in de publieke / openbare ruimte plaatsvindt, mag het gezelschap maximaal uit vier personen bestaan. Dit betekent dat elke groep bestaat uit een (1) rondleider en drie deelnemers. Grotere groepen worden gesplitst om te voldoen aan de regel van vier.

Voor alle vragen / opmerkingen, gebruik het contactformulier.