Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Maatregelen Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam tegen verspreiding coronavirus

Gilde Rotterdam spant zich in om verdere verspreiding van het Covid-19/Coronavirus door en onder vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van Gilde Rotterdam zo veel mogelijk te voorkomen.

Gilde Rotterdam verwacht van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten dat zij de bekende door de overheid en RIVM afgekondigde maatregelen strikt in acht nemen.

Aan deelnemers wordt in verband met een mogelijk bron- en contactonderzoek gevraagd contactgegevens te verstrekken.

Voor het overige geldt dat bezoek op kantoor alleen op afspraak mogelijk is, dat steeds 1,5 meter afstand dient te worden gehouden en alle regels ter voorkoming van verspreiding van het Corona/Covid-19 virus in acht genomen moeten worden.

Gezien de door de overheid aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur in aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen tot het volgende besloten. Dit laat onverlet de door de overheid afgekondigde maatregelen en adviezen.

Kantoor

Om te voldoen aan de oproep om zo veel als mogelijk thuis te werken werken alle kantoorvrijwilligers vanuit huis en is kantoor telefonisch niet bereikbaar. Voor vragen of informatie kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Taalhulp en Kennisoverdracht

De taalgroepen zullen voorlopig niet in het gebouw de Heuvel plaats kunnen vinden. Zodra het weer kan staat het hier op de site.
Voor meer informatie bel of gebruik het contactformulier.

Tenslotte vindt er voorlopig ook geen bemiddeling plaats voor Kennisoverdracht.

Rondleidingen

Zie het coronaprotocol.

Naar verwachting zullen er tot eind mei 2021 geen rondleidingen plaatsvinden.Mocht het eerder mogelijk zijn rondleidingen aan te bieden dan zal dit op de website worden gepubliceerd en zal de rondleidingen-agenda worden aangepast..

Voor alle vragen / opmerkingen, gebruik het contactformulier.