Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

het bestuur van Gilde Rotterdam


Bernard Noorduyn
(secretaris, co-voorzitter a.i.)

Jacques La Croix
(penningmeester)

Jan Wielaard
(co-voorzitter a.i., coordinator rondleidingen)

Anita van den Emster
(coordinator taalhulp)

Per 1 januari 2021 is Jan Wielaard Coördinator Rondleidingen als opvolger van Rolf Rosenboom die per die datum is teruggetreden.
Per 1 maart 2021 is Wim van Heemst teruggetreden als voorzitter.
In de vacature zal tijdelijk voorzien worden door Bernard Noorduyn, Secretaris, en Jan Wielaard, Coördinator Rondleidingen, beide als co-voorzitter a.i.
Zodra mogelijk zal afscheid van Rolf en Wim worden afgenomen.

U kunt het bestuur een bericht sturen via het contactformulier dan wel per brief naar het postadres vermeld op de contactpagina.

De stichting Gilde Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64261565.

Het bankrekening-nummer is NL60RABO0307323978 ten name van Stichting Gilde Rotterdam.

De privacyverklaring in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking vindt u hier.

Diverse andere gegevens zoals jaarverslagen vindt u op de ANBI-pagina

Gilde Rotterdam is gevestigd in het gebouw De Heuvel, adres: Grotekerkplein 5.