Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Maatregelen Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam tegen verspreiding coronavirus

Gilde Rotterdam spant zich in om verdere verspreiding van het Covid-19/Coronavirus door en onder vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van Gilde Rotterdam zo veel mogelijk te voorkomen.

Gilde Rotterdam verwacht van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten dat zij de bekende door de overheid en RIVM afgekondigde maatregelen strikt in acht nemen.

Aan deelnemers wordt in verband met een mogelijk bron- en contactonderzoek gevraagd contactgegevens te verstrekken.

Voor het overige geldt dat bezoek op kantoor alleen op afspraak mogelijk is, dat steeds 1,5 meter afstand dient te worden gehouden en alle regels ter voorkoming van verspreiding van het Corona/Covid-19 virus in acht genomen moeten worden.

Gezien de door de overheid aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur in aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen tot het volgende besloten. Dit laat onverlet de door de overheid afgekondigde maatregelen en adviezen.

Kantoor

Om te voldoen aan de oproep om zo veel als mogelijk thuis te werken werken alle kantoorvrijwilligers vanuit huis en is kantoor telefonisch niet bereikbaar. Voor vragen of informatie kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier.

Taalhulp en Kennisoverdracht

De taalgroepen die plaatsvinden in Gebouw De Heuvel zullen tot eind januari 2021 geen doorgang vinden.
Er worden voorlopig geen nieuwe afspraken gemaakt voor fysieke intakegesprekken met nieuwe rondleiders, nieuwe taalvrijwilligers en aanvragers voor Taalhulp Nederlands. On line / telefonisch is wel mogelijk.

Tenslotte vindt er voorlopig ook geen bemiddeling plaats voor Kennisoverdracht.

Rondleidingen

Er vinden tot zeker 15 februari 2021 geen rondleidingen plaats.

Voor alle vragen / opmerkingen, gebruik het contactformulier.