Administratie en Organisatie

Er zijn diverse aanbieders die advies en/of hulp kunnen bieden op het gebied van Administratie en Organisatie, zoals boekhouden, het starten van een bedrijf, belasting en salarisadministratie of publiciteit.


Om hulp op dit gebied te vragen klik op: Aanvragen. Na ontvangst van uw aanvrage gaan wij op zoek naar de meest geschikte vrijwilliger.

Enkele voorbeelden van aanbiedingen:

Boekhouden

Boekhouder kan o.a. hulp bieden bij het opzetten van een (btw)boekhouding en helpen bij het kiezen van een boekhoudpakket. Bijles is ook mogelijk.

Hulp aan starter

Advies over bedrijfsvoering aan (startende) ondernemers
Advies over het inrichten en/of verbeteren van uw bedrijfsvoering. Doel hierbij is inzicht krijgen in het maken van plannen die realiseerbaar zijn. De aandacht zal vooral uitgaan naar de financiën, in- en verkoop, marketing en productie.
Ik ben overdag beschikbaar, met uitzondering van maandagochtend. Voor avonduren is overleg noodzakelijk.

Publiciteit

 • Publiciteit
  Hoe maak je voor jouw organisatie, vereniging of ander clubje PR; hoe trek je de aandacht en kom je in de media?
 • Persberichten & verslagen maken
  Het ′handwerk′ (de techniek) om berichten aan redacties aan te bieden en/of rechtstreeks in de media of op websites te krijgen
 • Redactiewerk & -organisatie
  Hoe zet je een redactie op voor je eigen club- of verenigingsblad/website en hoe organiseer je dit verder (elk nieuw nummer/update versies site). Het ′teamwork′ dus.
 • Creatief schrijven
  Tips om enigszins leesbare en uitnodigende artikeltjes te schrijven (geen romans of dichtbundels). De meer individuele benadering dus.