Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

DWL-terrein

De Rotterdamse drinkwaterleiding (DWL) verliet in 1977 het terrein aan de oostkant van de stad. De aanwezigheid van de watertoren, filterbakken, hallen en pomphuis met ketelhuis, herinnert er ons nog aan en geldt als industrieel erfgoed. Het bedrijfsterrein werd bestemd voor woningbouw met behoud van de karakteristieke elementen welke in 1981 tot Rijksmonument zijn benoemd.
Van waterfabriek tot woongebied. Er zijn experimentele zonnewoningen gebouwd en er is hoogbouw met uitzicht op de Maas.

Komende geplande rondleiding(en):

Om u op te geven voor de rondleiding van uw keuze, klik op de betreffende datum; daarna krijgt u het aanmeldingsformulier te zien

Voor een groep van 4 of meer personen kunt u ook op een door u te kiezen dag en tijdstip deze rondleiding aanvragen; klik daartoe op:


Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.