Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

ANBI-gegevens

Stichting Gilde Rotterdam is sinds 1 januari 2016 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder volgen de gegevens:

Naam van de stichting: Stichting Gilde Rotterdam
Publieksnaam: Gilde Rotterdam

Post- en bezoekadres: Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam
Telefoon: 010-2038485
E-mail: via het contactformulier
Domeinnaam: www.gilderotterdam.nl

Statutaire zetel: Rotterdam
KvK-nummer: 64261565
RSIN: 855589838

Samenstelling bestuur: zie pagina bestuur

Beloningsbeleid: Gilde Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden ontvangen conform de Statuten geen vergoeding, de overige vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Statuten: zie statuten.pdf

Bescherming persoonsgegevens: zie de privacyverklaring

Gedragsregels voor vrijwilligers van Gilde Rotterdam vindt u in de gedragscode.

Huishoudelijk reglement: zie HuishRegl.pdf

Voor de financiële cijfers over 2022 zie het jaarverslag over 2022.

Plannen voor de komende periode zijn te vinden in de routekaart voor 2019-2023.

Actueel verslag activiteiten: zie activiteiten.pdf.

Doelstelling van Gilde Rotterdam: Het verzorgen van rondleidingen in het bijzonder in Rotterdam en omgeving, het verlenen van taalhulp aan anderstaligen alsmede het overdragen van kennis en vaardigheden.

Op de pagina Financiele bijdragen vindt u een kort verslag van door ons ontvangen donaties en wat we met die bijdragen gedaan hebben.

Het bankrekening-nummer is NL60RABO0307323978 ten name van Stichting Gilde Rotterdam.