Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

het bestuur van Gilde Rotterdam


Mary Dotsch
(voorzitter)

Jan Barendregt
(secretaris)

Jacques La Croix
(penningmeester)

Jan Wielaard
(coordinator rondleidingen)

Nan Besseler
(coordinator taalhulp)

U kunt het bestuur een bericht sturen via het contactformulier dan wel per brief naar het postadres vermeld op de contactpagina.

De stichting Gilde Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64261565.

Het bankrekening-nummer is NL60RABO0307323978 ten name van Stichting Gilde Rotterdam.

De privacyverklaring in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking vindt u hier.

Diverse andere gegevens zoals jaarverslagen vindt u op de ANBI-pagina

Gilde Rotterdam is gevestigd in het gebouw De Heuvel, adres: Grotekerkplein 5.