Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

De rampnacht in 1953

We staan hier op de dijk langs de Hollandse IJssel, ergens tussen Capelle en Nieuwerkerk. Het monument herinnert aan de gebeurtenissen in de rampzalige nacht van 1 februari 1953, toen grote gebieden in Zeeland overstroomden. In Rotterdam-Zuid stonden delen van de stad onder water, en ook de buitendijkse gebieden aan de Noordelijke oever van de Nieuwe Maas waren overstroomd. Het monument is gemaakt door Roel Bendijk en het is in 1983 onthuld.

In die nacht dreigde op diverse plaatsen langs de Hollandse IJssel het water over de dijk te lopen, en met man en macht werd er gewerkt met zandzakken om de dijk te versterken. Op de plek waar we nu staan ziet H. Kleijbeuker om 5:30 een stuk van de dijk wegschuiven. Met zandzakken is de dijk dan niet meer te redden. Men neemt zijn toevlucht tot een middel dat ook in vroegere eeuwen wel werd toegepast.

De burgemeester van Nieuwerkerk vordert ′in naam der koningin′ het schip de Twee Gebroeders van schipper Arie Evegroen, die het schip in het gat vaart en daarmee een dijkdoorbraak voorkomt. Als de dijk bezweken was had het hele gebied van Rotterdem tot aan Leiden onder water kunnen komen te staan, ook de Alexanderpolder die op sommige plaatsen meer dan 6 m onder NAP ligt.

Ik heb mijn gegevens uit: "Een dubbeltje op zijn kant" en "Hoge dijken, diepe gronden".

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina