Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Willem Elsschot (1882-1960)

Willem Elsschot is bij uitstek een Antwerpse schrijver. Geboren in Antwerpen als Alfons de Ridder. Na een onstuimige middelbareschooltijd (op zijn 16e van het atheneum gestuurd wegens ‘wangedrag’), volgt hij een opleiding aan het Handelsinstituut in Antwerpen. Hij publiceert dan al gedichten in diverse tijdschriften.

Maar je zou kunnen zeggen dat zijn vormende jaren als schrijver in Rotterdam plaats hadden. Voordat hij naar Rotterdam komt om bij Werf Gusto te werken, woont en werkt hij in Parijs. Op zijn werk bij Gusto wordt hij gestimuleerd om zijn verhalen over het Parijse pension waar hij woonde op schrift te stellen. Dat wordt zijn eerste roman Villa des Roses. Later werkt hij ook nog als boekhouder bij Scheepswerf en Machinefabriek Delfshaven.

Elsschot is vooral bekend geworden door zijn gedicht Het Huwelijk waarin een uitgebluste man er van droomt een daad te stellen:


Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

In zijn Rotterdamse jaren woont hij aanvankelijk als vrijgezel op kamers op de Claes de Vrieselaan. Later, getrouwd en met zijn vrouw en kinderen op verschillende adressen om de hoek in de Snellinckstraat (tussen de Claes de Vrieslaan en de ’s-Gravendijkwal). ‘Ik heb over de Blaak gewaad bij hoge waterstand, eenmaal cholera meegemaakt, veel te veel glazen in Café Suisse gedronken, vlooien mee naar huis gebracht uit de Oude Binnenweg en de vreedzame tamtam gehoord van het mattenkloppen, dat iedere Vrijdagavond verkondigde dat de klok tien geslagen had. En ik heb mijn eerste roman geschreven in diverse benedenhuizen in de Snellinckstraat, waar mijn vrouw “de juffrouw zonder gordijnen” genoemd werd, omdat ze door al dat verhuizen de tijd niet vond ze tijdig te hangen.’

Op nummer 49a in die straat hangt een bronzen plaquette ter herinnering dat Willem Elsschot daar woonde en er Villa des Roses schreef.

door: Frans de Jonge

Hop mee naar de volgende locatie