Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Mathenesse

Rotterdam heeft sinds half 19e eeuw een verordening, die de basis vormt voor het geven van namen aan straten. B&W besluiten, maar niet dan nadat een straatnamencommissie advies heeft uitgebracht. De straatnamencommissie is ingesteld in 1941 toen Hillegersberg, IJsselmonde, Overschie en Schiebroek worden geannexeerd en vaker voorkomende straatnamen moeten worden gesaneerd. In de eerste jaren van de verordening is het streven om straatnamen zoveel mogelijk een historische naam te geven, getuige het volgende voorbeeld.

Als je de Mathenesserlaan afloopt, kom je op het Mathenesserplein. Hier kun je via de Mathenesserbrug de Delfshavense Schie over. Je komt dan op de kruising van de Mathenesserdijk en de Mathenesserweg. Hier ligt ook de Mathenesserstraat en net over de grens met Schiedam ligt nog de Nieuwe Mathenesserstraat.

Wie of wat is Mathenesse? Mathenesse wordt gevormd door de woorden made (weide) en nes (aangeslibd land). Mathenesse is een ambachtsheerlijkheid in de polders Oud en Nieuw Mathenesse in het grensgebied van Schiedam en Rotterdam. De heerlijkheid wordt al in 1276 genoemd. De oudst bekende ambachtsheer is Dirk Bokel, wiens kleinzoon zich Dirk van Mathenesse noemt naar het slot Mathenesse, dat stond bij de Schiedamse Schie. Mathenesse is in de Franse tijd een zelfstandige gemeente, waarna het aanvankelijk bij Schiedam en later bij Rotterdam wordt ingedeeld.

door: Henk Stroeve

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina