Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Oud-Kralingen

Midden in de Alexanderpolder ligt de begraafplaats Oud-Kralingen. Het is het enige dat resteert van het vroegere dorp Kralingen. Kralingen heeft in vroeger eeuwen op een andere plek gelegen dan waar het nu ligt. Het lag midden in een veengebied, maar het veen werd afgegraven om er turf van te maken. Turf is een brandstof die werd gebruikt om huizen te verwarmen, maar ook b.v. om de talrijke bierbrouwerijen in Rotterdam te stoken.

Nadat de turf was gestoken bleef er een waterplas over, en zo verdween al het land rond het dorp. Steeds meer mensen trokken daarom weg en vestigden zich in een nieuw dorp Kralingen aan de Oudedijk en de 's Gravenweg.

In de tweede helft van de 19e eeuw was het hele gebied tussen Rotterdam en Nieuwerkerk één groot plassengebied geworden. Dit werd drooggemalen o.a. met het gemaal Beyerinck en zo ontstond de Alexanderpolder. Als je nu aan de rand van de begraafplaats kijkt, zul je zien dat het land rond de begraafplaats een stuk lager ligt dan de begraafplaats zelf.

Meer over turf vind je in wikipedia.

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina