Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Hoog Water!!

Op 31 januari 2022 stond er een noordwester storm die het water in de Noordzee hoog opstuwde. Op de Nieuwe Maas in het centrum van Rotterdam stond het water zo hoog dat de sluisdeuren in de mond van de Leuvehaven en in het Boerengat gesloten moesten worden. Schepen kunnen dan niet vanuit de waterstad naar de rivier komen.

De sluisdeuren zijn aangebracht toen in de jaren 1960 de Maasboulevard de hoofdwaterkering werd. Voor de 2e wereldoorlog was de Hoogstraat samen met de Schiedamsedijk, Oostzeedijk en Westzeedijk de hoofdwaterkering. De waterstad lag dus buitendijks en daardoor stonden af en toe de kaden onder water, zoals je ook kunt lezen in de aflevering over Willem Elsschot. Na de overstroming van februari 1953 moesten de dijken omhoog, en dat leidde tot de aanleg van de Maasboulevard.

Ook de Oost- en Westzeedijk zijn in deze periode verhoogd. Je kunt dat nog zien op enkele plaatsen waar er oude huizen aan deze straten stonden. Je kunt natuurlijk niet zomaar de straat anderhalve meter verhogen bij deze huizen, en dus zijn er plekken waar je met een trap naar de huidige dijkhoogte moet komen. De straathoogte voor de huizen laat zien hoe hoog de dijk voor 1953 was. De dijk was toen nog maar net hoog genoeg om het water te keren.

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina

sluiting van de deuren in de mond van de Leuvehaven