Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Het stadhuis van Rotterdam

Het stadhuis aan de Coolsingel is gebouwd tussen 1914 en 1920. De architect was Henri Evers. Op de plaats waar nu het stadhuis en het oude postkantoor staan bevond zich voor de bouw van deze panden de Zandstraatbuurt. Deze buurt zou men tegenwoordig een achterstandswijk noemen. De misdaad en de prostitutie tierden er welig en het gemeentebestuur wist zich niet goed raad met de situatie. Van 1906 tot 1923 was de liberaal Zimmerman burgemeester van Rotterdam. Hij ging voortvarend te werk bij het opruimen van de Zandstraatbuurt. Hij opperde het plan om het Zandstraatkwartier af te breken en op de vrijgekomen plaats een groot nieuw stadhuis te bouwen. Op voorstel van B. en W. nam de gemeenteraad het besluit om op 1 januari 1912 te beginnen met de volledige afbraak van het Zandstraatkwartier. Op oudejaarsavond 1911 trok een grote politiemacht de wijk in om eventuele achterblijvers te manen om weg te gaan. Tot ieders verwondering gaf dit bijna geen moeilijkheden, zodat men de volgend ochtend met de sloop kon beginnen. Het dempen van de Coolsingel, waarmee men in 1913 was begonnen was net op tijd gereed gekomen.

Het nieuwe stadhuis werd vooral groot. (106x 86 m). Rotterdam had eigenlijk helemaal niet zo′n groot stadhuis nodig, maar het Zandstraatkwartier moest wijken dus… Misschien had burgemeester Zimmerman wel een vooruitziende blik en voorzag hij de onstuimige groei die Rotterdam door zou gaan maken. Architect Evers ging uit van een Beaux-Arts stijl met Byzantijnse, Romaanse en Art-Deco invloeden. Wat velen niet weten is dat het stadhuis een bijzonder modern gebouwd pand is. Het skelet is geheel uit beton opgetrokken. De gevels zijn echter bekleed met zandsteen boven een hardstenen plint. In de loop der tijden werd het zandsteen erg vuil, zodat we bijna een zwart stadhuis kregen. In 2000 is het stadhuis voor veel geld met een speciale techniek gereinigd, waardoor het zijn oorspronkelijke uiterlijk weer terugkreeg.

Veel aandacht werd besteed aan de verfraaiing van het pand. Zo zijn er 11 prachtige medaillons, van L.F. Edema van der Tuuk aan de gevel bevestigd. Op de eerste verdieping vinden we een prachtige burgerzaal, met schitterende wandschilderingen van Johan Thorn Prikker voor o.a. officiële ontvangsten en recepties na afloop van een huwelijksvoltrekking in de naastgelegen trouwzaal. Voor het stadhuis, in de nis onder de burgemeesterskamerstaat, staat een standbeeld van de raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt door A.W.M. Odé. Ook vindt men er een beeld van Hugo de Groot door Auke Hettema.

Het stadhuis en het bombardement van 14 mei 1940
Als door een wonder bleven het stadhuis en het postkantoor tijdens het bombardement gespaard. Er zijn mensen die denken dat de Duitsers dat expres gedaan hebben, omdat ze dan tijdens de bezetting over de bevolkingsadministratie zouden kunnen beschikken. Anderen vinden dat onzin. Zo goed konden die Duitsers toch niet richten? Wat de waarheid ook is, het stadhuis en het postkantoor bleven behouden, al werd het stadhuis wel beschadigd. Deze beschadigingen zijn reeds tijdens de oorlog gerepareerd. Door de grote hitte, die tijdens de brand ten gevolge van het bombardement ontstond, droogde het beton op sommige plaatsen a.h.w. uit. Hierdoor behoeft het gebouw op die plekken nog steeds extra aandacht.

Literatuur: Stadhuis Rotterdam. Honderd jaar een baken in de stad. Auteur: Dolf Broekhuizen. Uitgever: nai010. ISBN: 978-94-6208-119-2

door: Hans Schippers

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina