Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Vuilvishuisje

De Crooswijkse singel vóór ons is onderdeel van het Waterplan uit ca 1850 van Rose en Fortuin. Dit plan had tot doel om de waterkwaliteit in de stad te verbeteren door circulatie van het water; volgens het plan zou men water uit de Maas inlaten in de binnenstad, waarvandaan het naar de omgeving zou stromen om in een halve ring van singels terecht te komen, zoals de Crooswijkse singel en b.v. de Westersingel.

Het plan is vanaf 1854 uitgevoerd. Het water stroomde vanaf hier langs waar nu de Boezemweg is, naar een pompstation in de buurt van het Oostplein, die het water terugpompte in de Maas. In 1891 heeft men ten behoeve vande Veemarkt het gedeelte vanaf hier tot het Oostplein overkluisd (overdekt) en hier het vuilvishuisje gebouwd om het vuil in het water weg te vangen. Men moest natuurlijk voorkomen dat het vuil zich in het overdekte gedeelte van de waterloop zou ophopen, want daar kon men heel moeilijk bijkomen.

Er is trouwens bij elk pompstation een inrichting aanwezig om te voorkomen dat vuil in de pompen terecht komt. Zelden staat er echter zo′n charmant huisje overheen als in dit geval.

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina