Kris-Kras

Welk stukje Rotterdam wilt u vanuit uw stoel beleven?

Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Huizen aan de Westerkade

Aan de Westerkade staat een groot wit pand, ooit woonhuizen, nu bijna allemaal kantoren. Het dateert uit de 19e eeuw, en net als andere gebouwen in deze buurt, moest het voldoen aan bouwvoorschriften die in 1847 door de gemeente waren vastgesteld. Het lijkt merkwaardig dat de gemeente het nodig vond dergelijke voorschriften uit te vaardigen lang voordat de overheid zich begon te bemoeien met de kwaliteit van de volkswoningbouw.

In de bouwvoorschriften werd een maximale bouwhoogte voorgeschreven; er moest een horizontale daklijst komen, en pakhuizen direct aan de kade langs de Maas waren niet toegestaan. De bouwvoorschriften hadden tot doel de stad een fraaie uitstraling te laten geven.

Dat de stad zich zo druk maakte om haar uiterlijk op deze plaats, is niet verwonderlijk. In de 19e eeuw voeren hier hoe langer hoe meer stoomschepen langs op weg naar Rotterdam; deze brachten welgestelde zakenlieden en toeristen naar de stad, en op dergelijke mensen wilde de stad een goede indruk maken.

In de gevel van het witte pand ziet men groepen van 2 of 3 vensters met boogvormige bovenkant, iets dat typisch ontleend was aan de Venetiaanse palazzi. Geen wonder, want Venetië is bij uitstek de stad die vanaf het water een schitterende aanblik biedt.

door: Nico Booij

Hop mee naar de volgende locatie
naar vorige pagina