Lezingen
 

Er is een zeer gevarieerd aanbod van lezingen en dia-series. Wilt u een lezing aanvragen klik dan op ′aanvragen′ onder de samenvatting van de betreffende lezing. Heeft u vragen over een onderwerp, mail dan naar kennisoverdracht@gilderotterdam.nl

De bemiddelingskosten voor lezingen bedragen € 45,-

De mooiste busroute

Lijn 90, de mooiste busroute vanuit Rotterdam
Vanaf Rotterdam Zuidplein vertrekt buslijn 90 in de richting Utrecht. Het is een van de mooiste busroutes van ons land, die grotendeels over de dijk langs de Lek voert. Uw presentator neemt u mee op deze busroute en laat veel plaatjes zien die onderweg zijn gemaakt. Uiteraard van de wereldberoemde molens van Kinderdijk, maar ook van dorpen en stadjes die worden gepasseerd, van oude boerderijen en uiteraard van de rivier de Lek zelf. Genieten!
aanvragen (GR 1781)

Economie van Nederland

Hoe staat de economie van Nederland ervoor? Hoe doen we het in vergelijking met het buitenland? Eenvoudige toelichting op begrippen als economische groei, inflatie, werkeloosheid, consumentenvertrouwen enz. Uitleg over de werking van de economie: wat is bijv. het verband tussen export, consumptie, investeringen en economische groei. Steeds eenvoudig en aan de hand van de echte, actuele cijfers. Gelegenheid voor vragen en discussie. Duur: 20 tot 60 min.
aanvragen (GR 1852)

Geschiedenis

Damsteden
Inwoner van Rotterdam, met een achtergrond in de waterbouwkunde, komt graag een lezing geven over het ontstaan van Rotterdam en andere steden waarvan de naam op ′dam′ eindigt. U hoort een andere geschiedenis van Holland; geen veldslagen en oorlogen maar het werken en leven van de mensen in het veen. De lezing gaat gepaard met een beamer-presentatie.
aanvragen (GR 1353)

Gilde

Voorlichting over Gilde
Gilde Rotterdam is al 25 jaar actief, overal in de stad. Jaarlijks komen er ongeveer 1250 aanvragen binnen en maken 10.000 mensen gebruik van Gilde.
Toch zijn er nog mensen en organisaties die niet weten wat Gilde doet. Dat willen we graag veranderen, want Gilde wil met zoveel mogelijk mensen in contact komen. Meer contact met actieve 50+-ers betekent tenslotte een nog gevarieerder aanbod in de Gildegids.
Op verzoek komen medewerkers een levendige presentatie geven over de activiteiten van Gilde Rotterdam.
aanvragen (GR 804)

Opdat wij niet vergeten!

Opdat wij niet vergeten!
Geen stad in Nederland heeft de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zo sterk ondervonden als Rotterdam. Vooral het bombardement liet enorme sporen achter in de stad.
Maar er was meer: De verhalen over de razzias, het vergeten bombardement, de Hongerwinter, maar ook het verzet, de gefuseerde gijzelaars en de Holocaust moeten verteld blijven worden. In een lezing van twee maal 45 minuten, met uniek foto en filmmateriaal komen deze verhalen aan bod en wordt antwoord gegeven op vragen zoals:
  • Hoe kon WO II uitbreken?
  • Hoe kon Hitler zoveel macht krijgen?
  • Waar kwam die Jodenhaat vandaan?
Maar ook:
  • Was Nederland voorbereid op de oorlog ?
  • Waarom was Rotterdam een belangrijk doelwit geworden?
  • Had het bombardement voorkomen kunnen worden?
Meneer neemt zelf beamer en geluidsversterking mee. U hoeft alleen te zorgen voor een witte muur of scherm.
Voor meer informatie: www.fvaneekelen.nl
aanvragen (GR 2032)

Relativiteitstheorie

Relativiteitstheorie
Aan 10 tot 15 geinteresseerden wordt, aan de hand van geschreven tekst, de belangrijkste aspecten van de relativiteitstheorie uitgelegd. Zonder berekeningen en formules: op één enkele na, op het eind. Bij voorkeur in de middag evt. in de avond. aanvragen GR 2047

Religies

Wereldreis langs Veelkleurige Religies in Rotterdam
Rotterdam kent veel verschillende religies. Door deze lezing kunt u kennis maken met de rijke diversiteit in de stad. Door 120 dia′s met toelichting krijgt u een veelkleurig beeld van de oorsprong en stichters, gebruiken en rituelen, feesten, symbolen en gebedshuizen van het Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom en Christendom, de Islam en het Sikhisme in Rotterdam.
De lezing kan worden gecombineerd met een speelse quiz over deze wereldreligies. Op verzoek kan het accent worden gelegd op een van de wereldreligies of kan een bezoek aan een gebedshuis worden aangevraagd. Bel gerust om het gewenste aanbod voor uw organisatie te overleggen.
aanvragen (GR 1828)

Rotterdam

Een rondleiding door vooroorlogs Rotterdam
Een echte rondleiding door het vooroorlogse Rotterdam kan Gilde u niet aanbieden, maar wel één aan de hand van oude ansichten van uw presentator en andere foto′s. De rondleiding begint bij de (oude) beurs, gaat langs de Boompjes, de Leuvehaven, Coolsingel en Goudse Singel en eindigt bij het Maasstation.
aanvragen (GR 1884)

Diapresentatie - Rotterdam 1300 tot 1900
Geschiedenis van Rotterdam van 1300 tot 1900. Ontwikkeling van een kleine nederzetting aan de Rotte tot wereldstad.
aanvragen (GR 1927)

Diapresentatie - Rotterdam 1900 tot 2000
Geschiedenis van Rotterdam vanaf 1900 tot 2000. De ontwikkeling na de woningwet, het bombardement en de wederopbouw.
aanvragen (GR 1930)

de Maastunnel
Nu alweer 80 jaar geleden is men begonnen aan de bouw van de Maastunnel, toentertijd een project met allerlei vernieuwingen. In de presentatie ziet u beelden van ontwerp en bouw, maar ook van de wederwaardigheden tijdens en na de oorlog. Ook wordt nog iets getoond van latere projecten die op de ervaringen van de Maastunnel voortbouwen, zoals de metro.
aanvragen (GR 769)

Spoorwegen Rotterdam

De presentatie geeft een overzicht van de geschiedenis van de spoorwegen in en rond Rotterdam, vanaf 1840 tot nu.
De presentatie laat zien hoe de spoorwegen aanvankelijk door de stad werden tegengewerkt,terwijl later af en toe het voortouw werd genomen, zoals met de Hofpleinlijn. Ruime aandacht is er voor de interactie van de haven en de spoorwegen. Bijvoorbeeld wordt aandacht besteed aan het unieke (in elk geval voor Nederland) spoorwegnet in de straten van Rotterdam-Zuid.
aanvragen (GR 1602)

Suriname

Surinaamse cultuur
Een mevrouw van Surinaamse afkomst, al jaren in Nederland wonend, wil informatie resp. voorlichting geven over de Surinaamse cultuur en leefgewoonten. Alleen voor groepen, scholen en bejaardenhuizen. Zij woont in Ommoord.
aanvragen (GR 22)

Van Willem tot Willem

Van Willem tot Willem
Een thema dat actueel was, is en actueel zal blijven. De Oranjes hebben altijd al een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Nederland.
Willem van Oranje werd in de 16de eeuw de Vader des Vaderlands. En nu, meer dan 400 jaar later in 2013, wordt Willem Alexander, een verre nazaat van Willem van Oranje, onze nieuwe koning. Maar dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Perioden van strijd en conflicten, maar ook van vreugde en eensgezindheid.
Van Republiek naar het Koninkrijk der Nederlanden. Van Patriotten tot Orangisten. Van Stadhouders tot Koningen en vooral veel Koninginnen. Een bewogen geschiedenis vol verhalen.
Verhalen die ik U graag vertel in een lezing van max. 2x45 minuten met vele prenten en foto′s.
Meneer neemt zelf beamer en geluidsversterking mee. U hoeft alleen te zorgen voor een witte muur of scherm.
Voor meer informatie: www.fvaneekelen.nl
aanvragen (GR 2033)