DWL-terrein
 

De Rotterdamse drinkwaterleiding (DWL) verliet in 1977 het oude terrein aan de oostkant van de stad. Aan het oude complex herinneren nog de watertoren, filterbakken, hallen en pomphuis met ketelhuis. Reeds in 1870 was men begonnen met de ontwikkeling van dit waterleidingbedrijf o.l.v. de toenmalige direkteur gemeentewerken Van der Tak en diens adviseur Rose. Na de verhuizing werd het bedrijfsterrein bestemd voor woningbouw met behoud van de karakteristieke elementen welke in 1981 tot Rijksmonument zijn benoemd.
Van waterfabriek tot woongebied. Het oude Drinkwaterleidinggebied en haar dienstgebouwen zijn als industrieel erfgoed behouden gebleven. Rond dit complex heeft de tijd niet stilgestaan; er zijn experimentele zonnewoningen gebouwd en er is hoogbouw met uitzicht op de Maas verrezen.

Startpunt: Wijkgebouw de Esch, Rijnwaterstraat 23.
De wandeling is met een kleine aanpassing ook rolstoelvriendelijk en duurt ruim twee uur.

Eerstvolgende rondleiding: woensdag 19 juni 2019 om 14.00. U kunt zich (uiterlijk 1 werkdag voor de rondleiding) aanmelden voor deze rondleiding. Kosten: prijs per volwassene € 6,00, prijs per kind € 3,00; houders van de Rotterdam-pas mogen 1 maal gratis mee.
Voor een groep kunt u deze rondleiding aanvragen.