Bestuur
 

Bestuur Stichting Gilde Rotterdam


Wim van Heemst
(voorzitter)

Bernard Noorduyn
(secretaris)

Jacques La Croix
(penningmeester)

Rolf Rosenboom
(coordinator rondleidingen)

Anita van den Emster
(coordinator taalhulp)

U kunt het bestuur een bericht sturen via het postadres vermeld op de contactpagina, of via het e-mail adres: info@gilderotterdam.nl

Het bankrekening-nummer is NL60RABO0307323978 ten name van Stichting Gilde Rotterdam.

Gilde Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 64261565.

De privacyverklaring in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking vindt u hier.

Verder vindt u hier links naar statuten en huishoudelijk reglement.
Diverse andere gegevens zoals jaarverslagen vindt u op de ANBI-pagina.