Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

ANBI-gegevens

Stichting Gilde Rotterdam is sinds 1 januari 2016 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder volgen de gegevens:

Naam van de stichting: Stichting Gilde Rotterdam
Publieksnaam: Gilde Rotterdam

Post- en bezoekadres: Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam
Telefoon: 010-2038485
E-mail: via het contactformulier
Domeinnaam: www.gilderotterdam.nl

Statutaire zetel: Rotterdam
KvK-nummer: 64261565
RSIN: 855589838

Samenstelling bestuur: zie pagina bestuur

Beloningsbeleid: Gilde Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden ontvangen conform de Statuten geen vergoeding, de overige vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Statuten: zie statuten.pdf

Bescherming persoonsgegevens: zie de privacyverklaring

Gedragsregels voor vrijwilligers van Gilde Rotterdam vindt u in de gedragscode.

Huishoudelijk reglement: zie HuishRegl.pdf

Beleidsplan: zie beleidsplan 2016

Voor de financiële cijfers over 2019 zie het jaarverslag over 2019.

Plannen voor de komende periode zijn te vinden in de routekaart voor 2019-2023.

Actueel verslag activiteiten: zie activiteiten.pdf.

Doelstelling van Gilde Rotterdam: Het verzorgen van rondleidingen in het bijzonder in Rotterdam en omgeving, het verlenen van taalhulp aan anderstaligen alsmede het overdragen van kennis en vaardigheden.

Op de pagina Financiele bijdragen vindt u een kort verslag van door ons ontvangen donaties en wat we met die bijdragen gedaan hebben.

Het bankrekening-nummer is NL60RABO0307323978 ten name van Stichting Gilde Rotterdam.

Gilde Rotterdam is gevestigd in het gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5.

Ons kantoor bevindt zich in gebouw De Heuvel aan het Grotekerkplein 5