Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Maatregelen Gilde Rotterdam en Stadsambassadeurs Rotterdam tegen verspreiding coronavirus

Gilde Rotterdam spant zich in om verdere verspreiding van het Covid-19/Coronavirus door en onder vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van Gilde Rotterdam zo veel mogelijk te voorkomen.

Gilde Rotterdam verwacht van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten dat zij de bekende door de overheid en RIVM afgekondigde maatregelen strikt in acht nemen.

Aan deelnemers wordt in verband met een mogelijk bron- en contactonderzoek gevraagd contactgegevens te verstrekken.

Voor het overige geldt dat bezoek op kantoor alleen op afspraak mogelijk is, dat steeds 1,5 meter afstand dient te worden gehouden en alle regels ter voorkoming van verspreiding van het Corona/Covid-19 virus in acht genomen moeten worden.

Gezien de door de overheid aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur in aanvulling op de eerder aangekondigde maatregelen tot het volgende besloten. Dit laat onverlet de door de overheid afgekondigde maatregelen en adviezen.

Taalhulp en Kennisoverdracht:

Social distancing. Wij herhalen het advies aan alle taalvrijwilligers en kennis­overdragers om geen fysiek contact met de aanvragers te hebben.
Wij vragen aan de taalvrijwilligers en kennis­overdragers zelf hun anderstaligen/­aanvragers hierover te informeren.
Voor contact met de aanvragers bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de digitale alternatieven zoals Google Hangout, Skype of Facetime-bellen - mits de deelnemer voldoende digi-vaardig is uiteraard. Stimuleer het gebruik What′s-App-berichtjes sturen om het contact te houden.

Rondleidingen:

Er wordt weer gewandeld, maar met kleinere groepen teneinde voldoende afstand te kunnen bewaren.

Voor alle vragen / opmerkingen, gebruik het contactformulier.