Gilde Rotterdam

Gilde Rotterdam

Louis Koedam

In the Picture: Louis Koedam

Louis Koedam, 54 jaar

aanbieder Taalhulp
Werkzaamheden bij Gilde:
Sinds drie jaar begeleidt hij een spreekvaardigheidsgroepje in het kader van Converseren kun je Leren.
Beroep:
Tot acht jaar geleden was hij cargadoor. Hij heeft voorafgaand aan die functie verschillende functies bekleed bij het scheepvaartbedrijf waar hij na het behalen van zijn Atheneumdiploma is gaan werken.
De groep
Het conversatiegroepje van Louis bestaat uit twee vrouwen en een man van Duitse, Mexicaanse en Costa Ricaanse afkomst. Zij hebben respectievelijk sociale wetenschappen, Latijns-Amerikaanse literatuur en rechten gestudeerd.
De sfeer in de groep is heel open en hartelijk. Het zijn sociale mensen met wie over van alles gesproken kan worden. Louis: Ook onderwerpen als politiek seksualiteit
Waar richt hij zich op en wat komt er tijdens de bijeenkomsten aan de orde?
Zijn primaire doel is om de deelnemers in de gelegenheid te stellen Nederlands te spreken in een veilige omgeving. Op die manier kunnen zij de basiskennis die zij hebben optimaal gebruiken en in praktijk brengen. Dat dit werkt, merkt hij aan de vooruitgang die geboekt wordt. Louis: Men raakt de schroom om Nederlands te spreken kwijt de uitspraak verbetert en er wordt gebruik gemaakt van een breder vocabulaire."
De structuur van de bijeenkomst
Een vaste structuur vindt hij niet prettig. Hij houdt namelijk van improviseren. Er komen elke bijeenkomst wel bepaalde elementen terug. Er wordt bijvoorbeeld altijd gezamenlijk een stukje gelezen uit een krant of een boek. Iedere deelnemer leest om de beurt een stukje. Moeilijke gedeelten worden besproken. In eerste instantie vraagt hij wel altijd aan degene die voorgelezen heeft om in eigen woorden te vertellen wat er in de tekst staat. Het is hem opgevallen dat wanneer men denkt de tekst niet te begrijpen, men vaak toch wel in de goede richting zit met betrekking tot de inhoud.

Ook wordt elke keer aandacht gegeven aan uitspraak. Louis herhaalt bijvoorbeeld wat door de verschillende deelnemers is voorgelezen. Hij laat op die manier de juiste uitspraak horen. Wanneer de uitspraak van bepaalde woorden een probleem is, dan laat hij de deelnemers die woorden hardop herhalen. Louis geeft hen vervolgens de opdracht om thuis verder te oefenen. Louis: "Vooral de verschillende manieren die er zijn met betrekking tot het uitspreken van de letter e is een heikel punt."

Wat leer jezelf?
Door de blik van mensen die niet met de Nederlandse taal zijn opgevoed, leer je anders naar je eigen taal en cultuur te kijken. Louis werd zich er daardoor bijvoorbeeld van bewust dat Nederlanders vaak de neiging hebben om uitdrukkingen te gebruiken.
Opvallend vindt hij ook dat de mensen uit zijn groepje zich slecht kunnen herkennen in de manier waarop de media allochtonen neerzetten. Ook daar was hij zich niet van bewust.
Los van wat hij van de deelnemers heeft geleerd, heeft hij door het educatieve aspect van het begeleiden van een conversatiegroepje ontdekt dat kennisoverdracht hem ligt. Hij heeft hierdoor een andere kant bij zichzelf ontdekt en ontwikkeld. Hij is daar op een gegeven moment meer mee gaan doen. Hij geeft nu schaaklessen aan volwassenen op de schaakclub waaraan hij verbonden is en in het kader van de brede school geeft hij schaaklessen aan kinderen van 9 jaar tot 12 jaar.
Wat is er nodig om een groepje te begeleiden?
Louis zegt dat je goed moet kunnen luisteren naar wat de deelnemers zeggen. Hij heeft gaandeweg geleerd dat het niet nodig is om altijd direct in te grijpen als er iets niet op een goede manier wordt gezegd. Juist door alleen maar te luisteren kan je erachter komen waar bij de deelnemers de problemen m.b.t. het Nederlands zitten. Als je dat eenmaal weet, kun je aan de slag gaan. Ook een leuke sfeer is belangrijk. Louis Er moet ook gelachen kunnen worden maar de sfeer moet wel zodanig zijn dat de deelnemers zich veilig voelen om vrijuit te spreken."
Wat krijg je terug?
Hij is blij met de vertrouwensrol die hij toebedeeld heeft gekregen. Daarnaast doet de waardering, die hij van de deelnemers krijgt, hem goed. Louis: "Het is verder vooral leuk. Het geven van taalhulp geeft mij een glimlach en vrolijkheid."

Sandro Toma